Reunions de feina

Al blog Change Order he trobat unes reflexions força interessants de com han de ser i transcòrrrer les reunions amb els clients. Seguint un símil semblant al del dentista hi ha comentaris de diferents situacions. El primer dels punts és “Connect with your clients as a human being before you get down to business.”  És a dir, que primer que res som persones humanes, com deia aquell, i cal establir un mínim vincle personal que ens permeti estar còmodes i crear un ambient de confiança. N’hi ha uns quant més, de punts, i val la pena fer-hi una lectura.